UFK Rynku Pieniężnego SALTUS TU ŻYCIE SA

Wydrukuj

UFK Rynku Pieniężnego SALTUS TU ŻYCIE SA

  • bardzo niski poziom ryzyka,
  • inwestycja w instrumenty rynku pieniężnego, głównie bony skarbowe i krótkoterminowe papiery komercyjne
  • brak inwestycji w akcje

Mówiąc najprościej, UFK Rynku Pieniężnego SALTUS TU ŻYCIE SA to taki Fundusz, w którym poziom bezpieczeństwa równy jest lokatom bankowym, a więc najwyższy z możliwych. Dlatego też tego rodzaju Fundusz przeznaczony jest dla osób unikających wszelkiego ryzyka inwestycyjnego oraz planujących inwestycje przez dłuższy okres czasu. Lokowanie w nim skutkuje tym, że tempo wzrostu wartości jednostki Funduszu jest uzależnione od poziomu rynkowych stóp procentowych, ale na ogół jest regularne choć powolne. Zminimalizowane ryzyko inwestycyjne, towarzyszące temu Funduszowi wiąże się jednak także z umiarkowanymi zyskami.

Wycena Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Rynku Pieniężnego SALTUS TU ŻYCIE SA

Wyceny UFK są publikowane w Gazecie Giełdy "Parkiet".

Znajdź wyceny
od:
   do:
pokaż wyceny
 
zakres dat:
6 miesięcy 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat Od początku
 
Loading graph...

 

Cena jednostki uczestnictwa (zł) Data ostatniej wyceny Zmiana miesięczna
140,60 2018-08-14 0,07%
140,58 2018-08-13 0,05%
140,60 2018-08-10 0,07%
140,73 2018-08-09 0,17%
140,58 2018-08-08 0,06%
140,58 2018-08-07 0,09%
140,55 2018-08-06 0,06%
140,60 2018-08-03 0,09%
140,60 2018-08-02 0,09%
140,60 2018-08-01 0,10%
140,60 2018-07-31 0,10%
140,55 2018-07-30 0,06%
...
140,41 2018-05-21 0,02%


wszystkie wartości